ทรงพระเจริญ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อสอบ เอนทรานซ์
O-NET, A-NET
ข้อสอบ น้อง ม.ปลาย จ๊ะ

ข้อสอบน้องๆ ม.ต้น


ข้อสอบ เตรียมทหารทั้ง 4 เหล่าทัพ
ใบสมัครเรียน รังสิต ติวเตอร์
โบว์ชัวร์ รังสิต ติวเตอร์
ข้อมูลทั่วไป รังสิต ติวเตอร์

โบว์ชัวร์ รังสิต ติวเตอร์

 
ศูนย์รวมการกวดวิชา ในทุกระดับ ทุกสาขาวิชาโดยทีมอาจารย์คุณภาพ
ภายใต้การควบคุมและผ่านการรับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการ
 
       
   

 

อ.ชเนนทร์ สุขวารี
วท.บ.(ทอ.), วศ.ม. (IE.)

     
 

ประวัติการศึกษา (พลเรือน)

  • สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส
  • สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนโรจนนิมิต
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนเทพศิรินทร์
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก โรงเรียนนายเรืออากาศ
  • วิศกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการศึกษา (ทางทหาร)

  • นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 26
  • นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 33
  • นายทหารผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 85
  • ครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 27
  • เสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 45
  • วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 45
 
 

บทความทางวิชาการ

  • เปิดโลกมัลติมีเดีย ; สำนักพิมพ์ บริษัท ไอบิซ พับลิชิ่ง
  • รวมชุดโปรแกรม Presentation ; สำนักพิมพ์ บริษัท ไอบิซ พับลิชิ่ง
  • ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัฒน์
  • โครงข่าย ISDN
  • ISO 9000 มาตรฐานอุตสาหกรรมระดับโลก
  • ก้าวไกลกับคอมพิวเตอร์
  • เปิดโลกมัลติมีเดียยุค IT
  • ท่องโลกกับอินเตอร์เน็ต 1-10
  • การควบคุมคุณภาพ (QC)
  • การวางแผนกลยุทธ์เชิงธุรกิจ (Stategic Planning)

 
 

งานสอน

  • อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรม โรงเรียนนายเรืออากาศ
  • อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  • อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรม (ป.โท) มหาวิทยาลัยบูรพา (ชลบุรี)
  • อาจารย์พิเศษ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
  • อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
 

การติดต่อ

 
 
 
 
 
                 

 
 

น้องๆ ระดับมหาวิทยาลัย สามารถจัดคอร์สเรียนได้ด้วยตนเอง ในวิชาที่ทำความเข้าใจได้ยาก โดยจัดกลุ่มเพื่อนๆ 3-5 คน เพื่อมาเรียนในส่วนที่ต้องการในทุกวิชาที่สงสัย เช่น

  • แคลคูลัส 1,2 (Calculus)
  • ฟิสิกส์ 1,2 (Physic)
  • เคมี 1,2 (Chemical)
  • เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
  • กลศาสตร์วิศวกรรม
  • เทอร์โมไดนามิกส์
  • ฯลฯ

วัน เวลาเรียนที่เหมาะสม เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 17:00 น.
โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา

 
 
 

น้องๆ ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย สามารถจัดคอร์สเรียนได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ตรงกับลำดับการเรียนรู้ตามแต่ละโรงเรียน ที่ศึกษาอยู่ โดยทางสถาบันรังสิต ติวเตอร์ สามารถจัดคอร์สให้ได้ดังนี้

  • เลือกเรียนรายวิชา ในแต่ละเนื้อหา หรือเฉพาะเรื่องที่ไม่เข้าใจ
  • เลือกเรียนเป็นกลุ่มวิชา โดยจัดลำดับวิชาตามที่ต้องการ

การจัดคอร์สเรียนลักษณะนี้สามารถเลือกเรียนแบบตัวต่อตัว, แบบกลุ่มย่อย 2-5 คน หรือไม่เกิน 15 คนต่อห้อง

 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
@ 2007 RangsitTutor, All rights reserved. BANN INGNAAM Rangsit 172 Rangsit-Nakornnayok 12 Rd. Thunyaburi Patumthani 12130